Klassificering och standarder för masker

Engångs medicinsk mask: Engångs medicinsk mask: Den är lämplig för sanitetsskydd i en allmän medicinsk miljö där det inte finns någon risk för kroppsvätskor och stänk, lämplig för allmän diagnos och behandlingsaktiviteter, och för allmänt lågt flöde och låg koncentration av patogena bakterieföroreningar .

Disponibel kirurgisk mask: Engångs kirurgisk mask: Den är mer lämplig för att förhindra blod, kroppsvätskor och stänk under invasiva operationer. Det används främst för grundläggande skydd av medicinsk personal och relaterad personal på medicinska institutioner. Allmänna kirurger och infektionsavdelningar Medicinsk personal på avdelningen måste bära den här masken.

Mask

N95: Amerikansk implementeringsstandard, certifierad av NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health)

FFP2: europeisk verkställande standard, härledd från den verkställande standarden i EU-länder som utvecklats gemensamt av tre organisationer inklusive Europeiska standardinstitutet. FFP2-masker avser masker som uppfyller den europeiska standarden (CEEN1409: 2001). De europeiska standarderna för skyddsmasker är uppdelade i tre nivåer: FFP1, FFP2 och FFP3. Skillnaden från den amerikanska standarden är att dess detekteringsflödeshastighet är 95L / min och DOP-olja används för att generera damm.

P2: implementeringsstandarder för Australien och Nya Zeeland, härledda från EU-standarder

KN95: Kina specificerar och implementerar standarden, allmänt känd som den "nationella standarden"


Inläggstid: Jul-23-2020